Dịch vụ sửa chữa iPad

Mẫu iPad

Chi phí

iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular

5,500,000

iPad Air 3 Wi-Fi

10,300,000

iPad mini 3 Wi-Fi

8,200,000

iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular

8,200,000

iPad mini Wi-Fi

5,500,000

iPad mini Wi-Fi + Cellular

5,500,000

iPad (5th gen) Wi-Fi

6,800,000

iPad (5th gen) Wi-Fi + Cellular

6,800,000

iPad (6th Gen) Wi-Fi

6,800,000

iPad (6th gen) Wi-Fi + Cellular

6,800,000

iPad (7th Gen) Wi-Fi

6,800,000

iPad (7th Gen) Wi-Fi + Cellular

6,800,000

iPad (9th Gen) Cellular

6,800,000

iPad Air 2 Wi-Fi

8,200,000

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular

8,200,000

iPad Air 3 Cellular

10,300,000

iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular

10,300,000

iPad Air 4 Wi-Fi

11,500,000

iPad Air 4 Wi-Fi + Cellular

11,500,000

iPad Air Wi-Fi

6,800,000

iPad Air Wi-Fi + Cellular

6,800,000

iPad Pro 10.5-inch, Wi-Fi

12,300,000

iPad Pro 10.5-inch Wi-Fi + Cellular

12,300,000

iPad Pro 11-inch Wi-Fi

13,600,000

iPad Pro 11-inch Cellular

13,600,000

iPad Pro 12.9 inch (3rd Gen) Wi-Fi

17,700,000

iPad Pro 12.9 inch (3rd Gen) Cellular

17,700,000

iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi

16,300,000

iPad Pro 12.9-inch Wi-Fi + Cellular

16,300,000

iPad Pro 12.9-inch (2nd Gen) Wi-Fi

16,300,000

iPad Pro 12.9-inch (2nd Gen) Wi-Fi + Cellular

16,300,000

iPad Pro 9.7-inch Wi-Fi

10,300,000

iPad Pro 9.7-inch Wi-Fi + Cellular

10,300,000

iPad Pro 11-inch (3rd Gen) Wi-Fi

13,600,000

iPad Pro 11-inch (3rd Gen) Wi-Fi + Cellular

15,000,000

iPad Pro 12.9-inch (5nd Gen) Wi-Fi

20,400,000

iPad Pro 12.9-inch (5nd Gen) Wi-Fi + Cellular

19,000,000

iPad mini (6th Gen) Wi-Fi

8,900,000

iPad mini (6th Gen) Wi-Fi + Cellular

10,300,000

iPad mini 2 Wi-Fi

5,500,000

iPad mini 4 Wi-Fi

8,200,000

iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular

8,200,000

  • Máy được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
  • Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
  • Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
  • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.