Dịch vụ sửa chữa Mac

Mẫu Mac

Chi phí

MacBook Air (11-inch, Early 2015)

3,780,000

MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Air (13-inch, 2017)

3,780,000

MacBook Air (M1, 2020)

3,260,000

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)

3,260,000

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

3,260,000

MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3)

5,460,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (14-inch, 2021)

13,650,000

MacBook Pro (15-inch, 2016)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (15-inch, 2018)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (16-inch, 2019)

4,730,000 (có kèm điều kiện kiểm tra)

MacBook Pro (16-inch, 2021)

16,280,000

  • Pin được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
  • Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa 
  • Linh kiện cũ sau khi thay thế sẽ được hãng thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn toàn cầu để bảo vệ môi trường.