Survey khách hàng

Đây là khảo sát để ghi nhận phản hồi của khách hàng về dịch vụ tại ShopDunk.
Mỗi ý kiến của quý khách đều vô cùng giá trị với sự phát triển của ShopDunk trong tương lai.
Tất cả thông tin đều được bảo mật và gửi trực tiếp cho Ban kiểm soát của ShopDunk.